V Dukovanech začali topit biomasou

Obec Dukovany je dalším místem, kde byl spuštěn kotel na dřevní štěpku vyrobený firmou TTS Boilers.

Provoz teplárny byl oficiálně zahájen v sobotu 18. listopadu 2017. Teplárnu, která byla vybudována na zelené louce, provozuje společnost Dukovanská teplárenská s. r. o. a bude vytápět i místní zámek. Teplárna na biomasu bude v rámci první etapy této akce vytápět nejen 60 domácností, ale i větší budovy, jako jsou bytové domy, mateřskou školu, hasičskou zbrojnici, místní firmy, supermarket či zmíněný Zámek Dukovany. Raně klasicistní stavba tak bude svým způsobem unikátem – podobných historických objektů, které by byly vytápěny obnovitelnými zdroji, není mnoho.

V teplárně je instalován kotel o výkonu 1,5 MW spalující dřevní štěpku. Stejný typ bude osazen i během druhé etapy, takže celkový výkon dukovanské teplárny bude 3 MW. Jejich provoz přinese obyvatelům i obci značné úspory, protože se zde dosud topí drahou elektřinou, nebo ji nahrazují neekologickým uhlím.

Lidé budou za teplo platit o polovinu méně „Má to historické důvody,“ vysvětlil starosta obce pod kterou provozní s.r.o. spadá. „Když se stavěla nedaleká jaderná elektrárna, obci Dukovany se slíbila režijní, velmi nízká cena elektřiny. Jenže postupem času se z toho stalo nejdražší topení. Investice do první etapy činily 48 milionů Kč, přičemž na 52 % této sumy se podařila získat dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu. „Nyní se připravuje druhá etapa, která pojme veškeré zbývající budovy. V obci Dukovany žije 840 obyvatel, přičemž její roční rozpočet pro rok 2017 činí cca 65 milionů Kč. Výstavba teplárny významně přispěje k ekologizaci obce.