VESKO-S

Popis

Kotel VESKO-S je samostatný, celosvařované skříňové konstrukce. Spodní část kolte tvoří skříň roštů, stěny spalovací komory jsou chlazené vodou. Rošt je chlazený spalovacím vzduchem a ovládá jej hydraulický mechanismus. Spaliny nejprve procházejí prvním tahem konvenčního výměníku, poté postupují do dvoutahového odděleného vodního výměníku. Dále jsou spaliny z kotle odsávány přes systém odprášení spalinovým ventilátorem a dále do komína.

Vesko - S schéma

 

1. Zakladač paliva, 2. Dopravník slámy, 3. Stříhací mechanismus, 4. Branka, 5. Šikmý suvný rošt, 6. Přívod spalovacího vzduchu, 7. Zapalovací klenba, 8. Spalovací komora, 9. Oddělený výměník, 10. Dopravník popele

 

Určení

Kotle VESKO-S jsou určeny pro průmyslové podniky s větší potřebou tepla, výtopny centrálního zásobování teplem, obecní výtopny, školy a školky, plavecké areály, hotelové komplexy a jiné. Koncepce VESKO-S umožňuje vyrobit kotel optimálních parametrů podle konkrétních požadavků teplovodní sítě a to v rozmezí parametrů:

 • Tepelný výkon 2 – 5 MW
 • Pracovní přetlak 0,3 – 0,6 MPa
 • Pracovní teplota 90 – 110 °C

Druhy paliva

Druhy paliva

Obilná sláma, řepková sláma, tritikále, len, seno, šťovík

Balíky o rozměrech:

 • šířka 1,2 m, výška 0,7; 0,9 m; 1,2 m, délka 2,2 až 2,5 m
 • hmotnost balíků 200 až 350 kg

Parametry slámy:

 • výhřevnost min. Qir = 13,9÷15,1 MJ/kg
 • vlhkost max. Wr = 11÷17 %
 • popelnatost max. Ar = 5,3 %
Doprava paliva

Palivo (balíky slámy) jsou vysokozdvižným vozíkem naváženy do prostoru pod zakladačem (jeřábem). Zakladač dále přenáší balíky slámy na podávací plošinu, která je přesouvá svislé komory do stříhacího mechanismu. Zde jsou balíky pomocí nože děleny. Píst poté protlačuje jednotlivé části balíku chlazeným tunelem na rošt kotle. Aby nedocházelo ke zpětnému zahoření je při zpětném pohybu pístu palivová cesta přehrazena brankou (vodou chlazené hradítko).

Výhody koncepce

Podávání paliva:
 • uložení balíků slámy vysokozdvižným vozíkem do sloupců pod jeřábový zakladač minimalizuje potřebnou půdorysnou plochu pro skladování a manipulaci se slámou
 • dělení balíku slámy ve stříhacím mechanismu má minimální energetické nároky, není nutná jakákoliv úprava balíku slámy před vstupem do kotle (například odstraňování motouzu), zatížení ostří nože je minimální – není nutná častá výměna
 • svislá orientace žárových trubek výměníku zabraňuje zanášení výměníku návějemi popílku, který je odváděn z vratné komory do kontejneru
Spalovací komora:
 • spalovací komora je kompletně chlazená teplonosným mediem, její stěny tvoří výměník. Chlazení spalovací komory minimalizuje spékaní popelovin
Dokonalá automatika kotle:
 • spalování je optimalizováno na základě podtlaku ve spalovacím prostoru podle přebytku kyslíku ve spalinách
 • podávání paliva a pohyb na roštu je řízen podle vlastností paliva
 • všechny měřené veličiny, zásahy zabezpečovacího zařízení a poruchy jsou přenášeny na dispečink
Hlavní přednosti kotlů Vesko-S:
 • dělení balíků slámy ve stříhacím mechanismu má minimální energetické nároky, není nutná jakákoliv úprava balíků slámy před vstupem do kotle (například odstraňování motouzu), zatížení ostří nože je minimální – není nutná častá výměna
 • konstrukce spalovací komory – stěny chlazené vodou zabezpečují dostatečné ochlazení spalin
 • osvědčená konstrukce spolu s auotomatickým řízením minimalizuje potřebu obsluhy – pouze zavezení paliva pod podavač, sledování parametrů na dispečinku a základní údržba
 • vysoká účinnost – více jak 87%