Kotel Ekovariant

Popis

Kotel je samostatný celosvařovaný, válcové konstrukce. Základem je kotlové těleso válcového tvaru na požadované médium a potřebný výkon v horizontálním třítahovém uspořádání. Zvětšený plamenec vytváří ideální podmínky pro vestavbu dostatečně prostorné spalovací komory včetně dohořívací zóny a použití vhodného roštu. Spalovací komora je opatřena vyzdívkou, která má tvar a velikost odpovídající konkrétnímu druhu zadaného paliva a požadavku rozložení teplot s ohledem na dokonalé spalování a nízké emise. Na konci spalovací komory je dohořívací zóna, kde dochází ke zchlazení popelovin a dohoření spalin před vstupem do konvekční části kotle. Na plamenec se spalovací komorou navazují dva svazky žárových trubek a kolektor pro odvod spalin. Plamenec a obě obratové komory jsou opatřeny dveřmi pro čištění, servis, údržbu a případné opravy.

Kotel Ekovariant - schéma

1.Vstup paliva, 2. Spalovací komora, 3. Dohořívací komora, 4. Primární vzduch, 5. Sekundární vzduch, 6. Pevný vodou chlazený rošt, 7. Obratová komora I., 8. Obratová komora II., 9. Žárové trubky, 10. Kolektor pro odvod spalin

 

Určení:

Kotle EKOVARIANT jsou určeny pro vytápění :

 • průmyslových objektů (hal, sušáren…)
 • budov s přípravou TUV (úřady, školy…)
 • závodů s menší spotřebou pro technologické účely (nemocnice, prádelny…)
 • závodů s velkou spotřebou pro technologické účely (pivovary, papírny…)

Tato koncepce umožňuje vyrobit zdroj tepla optimálních parametrů řešící specifické požadavky tepelné sítě při minimálních zástavbových rozměrech. Kotel můžeme dodat v provedení teplovodním, horkovodním a parním v rozmezí parametrů:

 • Tepelný výkon 0,5÷ 1,0 MW
 • Pracovní přetlak 0,3 ÷ 1,0 MPa

Druhy paliva

Druhy paliva

Kotle EKOVARIANT jsou určeny pro spalování celé řady forem dřevního paliva (piliny, hobliny, štěpky, prach, odřezky, kůra, pelety, brikety, aj.) různých fyzikálních vlastností (vlhkostí, hustotou, zrnitostí, výhřevností, obsahem popelovin, teplotou tavení popelovin atd.) vznikajících při zpracování dřeva na pilách, těžbě dřeva či pěstebních pracích v lese.

Doprava paliva

Palivo je ze skladu paliva dopravováno do mezizásobníku (popř. sila). Odtud se do ohniště kotle dostává pomocí šnekových dopravníků. Technologie kotle umožňuje rovněž použití hydraulického zavážecího lisu, který je vhodný pro dopravu dřevní hmoty nestále frakce. Před vstupem na spalovací rošt je palivo protlačováno chlazeným tunelem, čímž dochází k zamezení prohoření paliva.

Výhody koncepce

Výhody koncepce
 • široká nabídka spalovacích zařízení a jejich příslušenství pokrývá veškeré možnosti a potřeby vyskytující se v praxi při spalování dřeva a dřevních odpadů
 • konstrukčně perfektně propracovaný a ucelený systém
 • vysokou kvalitou spalování a nízkými emisemi splňujeme emisní limity platné v zemích Evropské unie
 • vysoké užitné vlastnosti našich výrobků
 • komplexní a individuální péče o zákazníka
 • operativní pozáruční servis