Profil společnosti TTS boilers

Firma TTS vznikla počátkem roku 1993 (dříve NUCLEA) a její sídlo je v Třebíči. V rámci ekologického programu se zabýváme především vývojem, výrobou, montáží a servisem průmyslových kotlů a kotelen na spalování biomasy.

Od samotného počátku se firma zabývala dodávkami dílčích technologických celků a provozních souborů v oblasti klasické energetiky a teplárenství. Jednalo se např. o strojírenské komponenty pro jaderné a klasické elektrárny, teplárny, šnekové dopravníky, trubkové ohříváky vzduchu, zásobníky na různé materiály, ocelové konstrukce, potrubní mosty, výměníkové  části parních a horkovodních kotlů, spalinovody, tlakové nádoby či potrubní rozvody médií.

Historie vzniku kotle na biomasu se začala psát v roce 1997. V roce 2001 byly vývoj a konstrukce dokončeny a následně byl vyroben a zprovozněn první kotel na spalování dřevní biomasy s typovým označením VESKO-B. Jelikož v té době byla společnost TTS zároveň provozovatelem CZT v Třebíči, poznatky z provozu se postupně aplikovaly na další vývoj zařízení. Výsledkem je automatický kotel na spalování dřevní biomasy, vhodný zejména pro městské výtopny CZT a průmyslové podniky s větší spotřebou tepla. Koncepce celé technologické linky a konstrukce spalovací komory je zaměřená na maximální průchodnost a spalování cenově dostupných druhů dřevních paliv o vysoké vlhkosti (až 60%) a nestálé frakci (nahodilé kusy paliva o délce až 50 cm). Kotle VESKO-B jsou aktuálně vyráběny ve výkonových řadách 1 až 10 MW.

V souvislosti s vývojem legislativy ČR a zavedením podpory na výrobu „zelené elektřiny“ se firma TTS začala v roce 2004 zabývat kogenerací z biomasy. Výsledkem byla vůbec první instalace ORC systému, kde lze využít energii dřevní biomasy ke společné výrobě tepla a elektrické energie. Nedílnou součástí systému je kotel na spalování dřevní biomasy v termoolejovém provedení, typové označení VESKO-T.  Tento druh kotlů lze kromě kogeneračních systémů využívat jako tepelný zdroj pro systémy s technologickou potřebou horkého oleje (dřevovýrobny, lisovací stroje apod.).

Možnost rozšíření palivové základny přinesl vývoj a konstrukce kotle na spalování slámy s typovým označením VESKO-S. Ten je vyráběn ve výkonovém rozsahu 2 až 5 MW a umožňuje spalování hranatých balíků slámy (obilné, řepkové, sena, lnu, šťovíku apod.). První kotel VESKO-S byl zprovozněn na podzim roku 2006 v Třebíči.

V roce 2010 se firma začala zabývat vývojem zařízení pro snížení emisních limitů a zvýšení účinnosti kotlů. Požadavek na zpřísněné emisní limity byl dán novou vyhláškou, která se postupně začala srovnávat s limity Evropské unie. V roce 2011 byl v Třebíči zprovozněn první kondenzační výměník spalin s přídavným elektrofiltrem. Zařízení dodatečně využívá energii spalin a je zapojeno za kotlem na spalování dřevní biomasy. Unikátní produkt zvyšuje účinnost kotle až na 95 %, a zároveň dokonale vyčistí spaliny s limity prachových částic max. do 20 mg/m3.  Alternativním řešení pro splnění aktuálně platných emisních limitů prachových částic jsou instalace tkaninových filtrů nebo elektroodlučovačů.

Od roku 2001, kdy byl vyroben vůbec první kotel na biomasu, se dnes můžeme pochlubit již 60 instalacemi průmyslových kotlů a dalšími energetickými zařízeními. Instalace je možné vidět v Česku, na Slovensku či na Ukrajině. Firma TTS boilers se tak dnes řadí mezi přední evropské výrobce kotlů na biomasu. Unikátní typ kotle VESKO-B se mimo jiné stal držitelem ochranné značky kvality „SLOVAK GOLD“ a v roce 2010 dostal stříbrnou cenu České stavební akademie za „Technologii roku“.

Kromě dodávky samotných kotlů jsme schopni zrealizovat kompletní rekonstrukce kotelen, rozvodů tepla a instalací domovních předávacích stanic. Samozřejmostí jsou výstavby nových zdrojů systémem „na klíč“ vč. zajištění projektové dokumentace. Naším hlavním cílem je poskytovat zákazníkovi nejkvalitnější služby a výrobky s cílem provozní spolehlivosti, optimalizace nákladů a výroby cenově dostupného tepla. Zároveň chceme značku TTS aplikovat na další instalace zejména na evropských trzích.