Profil společnosti TTS eko

Firma TTS eko vznikla počátkem roku 1993 a její sídlo je v Třebíči. V rámci ekologického programu se zabýváme především vývojem, výrobou, montáží a servisem průmyslových kotlů a kotelen na spalování biomasy a s tím souvisejících technologií.

Od samotného počátku se firma zabývala dodávkami dílčích technologických celků a provozních souborů v oblasti klasické energetiky a teplárenství.

Historie myšlenky průmyslového kotle na biomasu se začala psát v roce 1997, o tři roky později byl na třebíčské Teplárně Sever zprovozněn první kotel na spalování dřevní biomasy s typovým označením VESKO-B a výkonem 3 MW.

Postupným vývojem a přenosem zkušeností z třebíčských provozů jsme se dostali až k vývoji kotlů v termoolejovém provedení či od roku 2006 ke kotlům VESKO-S na spalování balíkové slámy. V současné době můžeme nabídnout kotle ve výkonových řadách 1 až 10 MW a to provedení teplovodní, horkovodní i parním. Doplňkovým výrobním a dodavatelským programem jsou zařízení pro snížení emisních limitů (elektrofiltry, tkaninové filtry), zvýšení účinnosti kotlů (kondenzační výměníky spalin) a kogenerace z biomasy (ORC systém).

Od roku 2001, kdy byl vyroben vůbec první kotel na biomasu, se dnes můžeme pochlubit již 70 instalacemi průmyslových kotlů a dalšími energetickými zařízeními. Naše instalace je možné vidět v Česku, na Slovensku či na Ukrajině. S hrdostí si tak troufáme konstatovat, že firma TTS eko se dnes řadí mezi přední evropské výrobce průmyslových kotlů na biomasu.

Kromě dodávky samotných kotlů jsme schopni zrealizovat kompletní akce „na klíč“, rekonstrukce kotelen, rozvodů tepla a instalací domovních předávacích stanic.

V rámci činnosti firmy se dále zabýváme realizací stavebních zakázek a projektů jakou jsou nízkoenergetické stavby, bytová výstavba či přestavby a revitalizace průmyslových areálů.

Naším hlavním cílem je poskytovat zákazníkovi ty nejkvalitnější služby a produkty s cílem provozní spolehlivosti, optimalizace nákladů na výrobu cenově dostupného tepla a uživatelského komfortu.