ORC - Kogenerace z biomasy

Popis

Kogenerační jednotky s Organickým Rankinovým Cyklem (ORC) produkují jak tepelnou, tak elektrickou energii účinně a způsobem uživatelsky přívětivým. Rozsah výkonu je od 600 kW do 3 MWe. ORC jednotka je zásobena termoolejovým kotlem.

Princip ORC:

Zařízení pomocí kogeneračního procesu vyrábí z biomasy (např. dřevěná štěpka) elektrickou energii a teplo. Biomasa je spalována v kotli. Spaliny předávají ve výměníku teplo do olejového oběhu termoolej). Zbývající teplo je dále redukováno ve vodním výměníku (ekonomizér), odpadní plyny jsou po vyčištění ve filtru odváděny do okolního prostředí komínem. Okruh termooleje tvoří zdroj energie pro výrobu elektrického proudu v zařízení ORC. Je jím zásobován uzavřený oběh, ve kterém je odpařováním silikonového oleje poháněn blok turbogenerátoru. Proud páry pokračuje do regenerátoru, kde ohřívá organickou tekutinu. Pára následně kondenzuje v kondenzátoru (je chlazena vodou), tepelná energie je formou teplé vody odváděna zpět do tepelné sítě. Organická tekutina je nakonec přečerpána do regenerátoru a poté do výparníku, takto je dokončen cyklus v uzavřeném okruhu. Ve vodním výměníku (ekonomizéru) kotle na biomasu je vodní okruh dále ohříván na požadovanou hodnotu.

ORC BIO Kogenerace

Aplikace:
  • výtopny centrálního zásobování teplem
  • sušárny dřeva na pilách
  • sušení pilin v závodech produkujících dřevěné peletky

 

Výhody koncepce

Technické a provozní výhody:

• vysoká účinnost cyklu
• velmi vysoká účinnost turbíny (až 90 %)
• nízký mechanický tlak turbíny vzhledem k nízké obvodové rychlosti
• díky absenci vlhkosti nedochází ke korozi lopatek turbíny
• automatický a nepřetržitý provoz bez nutnosti přítomnosti technika
• možnost snížení výkonu až na 10 % nominálního výkonu
• vysoká účinnost i při sníženém výkonu
• tichý provoz, dlouhá životnost