REFERENCE

  • 0 instalovaných zařízení
  • 0 MW celkový výkon zařízení
Třebíč - Teplárna JIH - Kotel VESKO-B 3,0 MW
  • • realizace kotle na spalování dřevní biomasy (štěpka, kůra, piliny)
  • • provozovatel TTS energo s.r.o.
  • • zprovoznění 01/2012