VESKO-B

Popis

Je samonosný, celosvařované skříňové konstrukce. Kotel VESKO-B spaluje biomasu na přesuvném roštu, nad nímž vhodně tvarovaná klenba vyvozuje protiproudé uspořádání spalin, které napomáhá ke zkrácení doby vysušení paliva. Spodní část kotle tvoří ohniště se suvným šikmým roštem. Rošt je ovládán hydraulickým mechanismem a je chlazený pásmovaným primárním vzduchem. Na ohništi je postaven tlakový díl. Kotel je opatřen tepelnou izolací, krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem.

1. Vyhřívaný vstup paliva, 2. Roštová komora, 3. Trysky sekundárního vzduchu, 4. Vírová komora, 5. Dohořívací komora, 6. Trubkový výměník, 7. Vzduchové ventilátory, 8. Odvod popele, 9. Zavážecí lis paliva

Určení

Kotle VESKO-B jsou určeny pro průmyslové podniky s větší potřebou tepla, výtopny centrálního zásobování teplem, obecní výtopny, školy a školky, plavecké areály, hotelové komplexy, pilařské provozy a jiné. Koncepce VESKO-B umožňuje vyrobit kotel optimálních parametrů podle konkrétních požadavků sítě a to v rozmezí parametrů:

 • Tepelný výkon 1 – 10 MW
 • Pracovní přetlak 0,3 až 1,0 MPa
 • Pracovní teplota 90 až 130 °C
 • parní kotle – pracovní tlak max. 9 bar.

Druhy paliva

Konstrukce ohniště spolu s používaným způsobem dopravy paliva hydraulickým vyhrnovačem s velkou prostupností umožňuje spalovat i méně kvalitní dřevní hmoty (zejména o vysoké vlhkosti), vznikající při zpracování dřeva na pilách, těžení dřeva, pěstebních či úklidových prací v lese. Jedná se tedy o směs pilin, odřezků, kůry, dřevní štěpky, hoblin apod.

Doprava paliva

Palivo je ze skladu paliva dopravováno do denního zásobníku. Odtud je do ohniště kotle přenášeno pomocí hydraulického zavážecího lisu. Před vstupem na spalovací rošt je palivo protlačováno vyhřívaným tunelem (vyhřívání topnou vodou), kde dochází k předsušení.

 

Výhody koncepce

Celkové výhody kotlů Vesko-B

 • velká průchodnost a samočistící schopnost kotle
 • vysoká účinnost – více jak 85%
 • vysoká provozní spolehlivost bez potřeb odstávky
 • díky možnosti spalování méně hodnotných dřevních paliv lze vyrobit nejlevnější teplo na trhu
 • nenáročnost na obsluhu
 • dokonalá automatika provozu, plynulá regulace výkonu, možnost vzdáleného řízení kotle
 • šetrnost k životnímu prostředí (hodnota emisních zplodin je daleko nižší, než povoluje norma)
 • dlouhá životnost, snadná údržba
Video