Tkaninový filtr

Popis

Je zařízení na snížení koncentrace emisí prachových částic (TZL) u kotlů na spalování biomasy. Nejčastěji se používá při spalování slámy.

Funkční princip:

Spaliny jsou vháněny do spodní komory opatřené výsypkou. Ze stropu komory jsou spuštěny tkaninové hadice nasazené na drátěném  podpěrném koši. Spaliny jsou ventilátorem filtru nasávány skrz tkaninové hadice, na vnějším povrchu hadic ulpívá popílek. Při určitém znečištění povrchu jsou hadice regenerovány pomocí tlakového vzduchu – impulzem tlakového vzduchu se hadice otřepe, popílek spadne z hadic do výsypky a je odnášen do popelových cest.

 

Aby nedocházelo k ulpívání silně hygroskopického popílku na stěnách nečisté komory a výsypky, je výsypka filtru opatřena teplovodním topením. Přívod teplé vody (90 °C) zabezpečuje čerpadlo topení filtru. Spaliny ze slámy obsahují chlor, při kondenzací spalin by mohlo dojít ke korozi ocelových částí filtru a k chemickému poškození filtrační tkaniny. Z toho důvodu je filtr dokonale izolován silnou minerální vatou, veškeré propojení teplé konstrukce filtru například s podpěrnou konstrukcí je přes teplené můstky. Filtr je určen do vnějšího prostředí.

Provoz filtru je teplotně omezen zespodu s ohledem na rosný bod spalin a z vrchu teplotou nebezpečnou pro destrukci tkaniny. Povolený rozsah teploty spalin je  100÷150 °C. Pro nájezdy a havarijní stavy je spalinová cesta vybavena bypassovou klapkou.

 

 

Vstupní hodnota emisí TZL:               250 mg/Nm3

Garance emisí TZL na výstupu:          <20 mg/Nm3