Elektrofiltr pro Ždírec n. Doubravou

Ve Ždírci nad Doubravou jsme koncem července 2018 dokončili instalaci elektrostatického odlučovače pro kotelnu na spalování dřevní biomasy. V kotelně jsou instalovány 2 kotle výrobce URBAS o výkonu 6 a 8 MW, elektrofiltr slouží jako druhý stupeň čištění spalin s cílem snížení emisí TZL. Investorem a provozovatelem je společnost Stora Enso Wood Products, která patří k největším zpracovatelům kulatiny v ČR. Elektrofiltr zabezpečí snížení emisí pod hodnoty 20 mg/Nm3.