Elektrofiltr pro kotelnu Bystřice n. Pernštejnem

Další z instalací systému odprášení tuhých látek ze spalin kotlů na spalování biomasy jsme dokončili na centrální kotelně v Bystřici nad Pernštejnem. Jedná se o instalaci elektrostatického odlučovače pro kotelnu na spalování dřevní biomasy, na které jsou instalovány 2 kotle výrobce URBAS o výkonu 2 x 4,5 MW. Investorem a provozovatelem byla společnost Bystřická tepelná s.r.o. Elektrofiltr zabezpečí splnění zpřísněné normy na emise, která začala platit od 1.1.2019. Naše společnost byla generálním dodavatelem díla v hodnotě necelých 9 mil. Kč, samotná výstavba probíhala od srpna do října 2018, v lednu 2019 došlo k předání díla a uvedení do trvalého provozu.