Město Bilopillya na Ukrajině je další město, které se zbavilo závislosti na plynu a přechází na místní paliva

Ve městě Bilopillya v oblasti Sumy na Ukrajině byla modernizována kotelna: byl instalován kotel VESKO-B české firmy TTS boilers o výkonu 2 MW. Slavnostní otevření zrekonstruované kotelny proběhlo v únoru tohoto roku, kotelna bude nově fungovat na dřevní biomasu a veškeré teplo bude dodávat městu.

Kromě využití biomasy k výrobě tepla znamená pro místní řadu dalších výhod, jmenovitě:

  • snížení závislosti na plynu, a tedy úspory finančních prostředků, které nyní budou fungovat pro místní ekonomiku;
  • efektivní využívání místních paliv;
  • další pracovní místa (údržba kotelen, sběr a dodávky surovin, související odvětví);
  • daně do rozpočtu;
  • levnější tepelná energie pro obyvatelstvo a rozpočtovou sféru ve srovnání s tepelnou energií vyráběnou pomocí plynu;
  • garantovaná dodávka tepla i v případě odstávky plynu.

Tento projekt je výsledkem efektivní trojstranné spolupráce slovenské společnosti Národná energetická, české společnosti RSJ Investments a města Bilopillya.

Proto je takový projekt bioenergie realizovaný navzdory obtížím pandemického období příkladem pro ostatní a měl by inspirovat komunity k aktivnímu rozvoji bioenergie za účasti investorů.

Slavnostního uvedení kotle do provozu se zúčastnili mj. velvyslanec České republiky na Ukrajině Radek Matula, velvyslanec Slovenské republiky na Ukrajině Marek Šafin a zástupci českých a slovenských společností.