Projekt Dešná u Dačic

Již před rokem 2000 se v Rakousku budovaly první projekty, které měly centrální biomasové zdroje tepla. Obec Desná u Dačic, která čítá přibližně 80 rodinných domů spolu s dalšími obecními objekty, byla původně také zásobována teplem z přilehlé centrální kotelny na biomasu. Po 20 letech provozu však již byly v kritickém stavu nejen tepelné rozvody, ale i samotné kotle. V topné sezóně vznikaly velké úniky topné vody, které nebylo možné přesně lokalizovat. Obyvatelům již tato síť nedokázala zabezpečit dostatečný přísun tepla na vytápění jejich domovů.

Obec se rozhodla zachovat tento ekologický způsob výroby tepla a pustila se do modernizace centrální kotelny. Cílem obce bylo zabezpečit bezporuchový provoz tepelné sítě pomocí nového zdroje tepla na biomasu a také díky předizolovanému potrubí.

Na konci topné sezóny, v dubnu 2022, začaly výkopové a přípravné práce. Na Velikonoce se odstavily staré kotle a začala jejich demontáž. Následně se vystěhovala celá budova kotelny. Současně bylo nutné provést výrazné stavební zásahy včetně prohloubení podlahy o tři metry. Začátkem léta se již instaloval nový kotel na biomasu (obrázek 2). Nový biomasový kotel VESKO-B od firmy TTS eko s.r.o. s elektrofiltrem na čištění spalin je provozovaný v teplotách do 100 °C a má výkon až 1,5 MW.

Postupně se po větvích začalo měnit staré ocelové potrubí za nové plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro. V rámci projektu se připojilo více než 70 rodinných domů a obecní objekty. Celkově se vyměnilo kolem 3 900 metrů potrubí.

Tento projekt byl uveden do provozu na podzim roku 2022, v plánovaném termínu.

Věříme že kompletní rekonstrukce zdroje tepla – nový biomasový kotel na štěpku, předizolovaná potrubí a výměníkové stanice, přinese požadované úspory a bezproblémový chod po mnoho let.

Je třeba ocenit, že již před více než 20 lety se představitelé obce rozhodli pro takto udržitelné, ekologické řešení vytápění. Zkušenosti během této doby mluví za sebe a mohou být inspirací i pro další.

Zdroj: časopis Biom 3/2022