Areál vojenského letiště v Prostějově je ekologičtější

Účelem projektu bylo nahrazení stávající uhelné kotelny, která byla tou dobou již za hranicí své životnosti, a na dobu výstavby byla nahrazena mobilními plynovými kotli, které zajišťovaly dodávky páry do předávací stanice. Odtud pokračovala nepříliš jistá dodávka horké vody do objektů vojenského areálu pomocí rozvodů, jejichž životnost byla rovněž na hraně. V jednom z objektů pak bylo zásobování teplem řešeno pomocí kotlů na lehký topný olej.

Smlouva s generálním dodavatelem byla podepsána říjnu roku 2020. Jako první na řadu přišla příprava území pro nově budovanou kotelnu, tedy vytýčení stavby a stávajících sítí, vykácení náletových dřevin, sejmutí ornice a stabilizace pláně pod novými budovami kotelny a skladem biomasy.

Na konci zimy 2020 začaly přípravné práce pro piloty a po příchodu příhodných klimatických podmínek samotná výstavba budov. Betonování základových konstrukcí a podlah probíhalo postupně a v různých úrovních s ohledem na požadavky budoucí technologie, v souladu se stavebním povolením a nabídnutým řešením. Po dokončení podlah přišla řada na dodávku technologie kotlů, usazení největších zařízení na svá místa. Za zmínku stojí umístění dvou akumulačních nádrží v prostoru kotelny, každá o objemu 50 m3, které slouží pro vykrytí případných špiček v odběrech tepla. Následně probíhala montáž nosných ocelových konstrukcí kotelny a skladu biomasy, montáž komínů, propojování technologie, montáž opláštění a kabelových lávek pro silové, datové a sdělovací kabely.

Na to navazovala realizace prostor v 2. NP kotelny, kde se nachází velín pro obsluhu kotelny a jednotlivých předávacích stanic, rozvodna pro nově instalovanou technologii a sociální zařízení pro pracovníky kotelny. Na závěr byla kotelna „obsazena“ elektrikáři a programátory, kteří veškerá zařízení připojili, odzkoušeli, naprogramovali a uvedli do provozu tak, aby systém pracoval v co největší míře autonomně.

Investorem celé akce byla společnost Armádní Servisní, příspěvková organizace, která je přímo řízena Ministerstvem obrany České republiky. Generálním dodavatelem pak společnost Metrostav a.s..

V listopadu 2022 předal generální dodavatel zkolaudovaný zdroj investorovi k užívání.

zdroj: https://allforpower.cz/

Firma TTS eko s.r.o. zde byla v pozici subdodavatele technologie kotelny na dřevní biomasu (teplovodní kotel o výkonu 2,5 MW, systém čištění spalin s elektrofiltrem, akumulační zásobník teplé vody 2 x 50 m2, systém odpopelnění, odtah spalin vč. komína, napojení kotle na strojovnu vč. úpravny vody.