Nové kotelny pro Pilu Javořice

Pila ve Ptenském Dvorku je jedním z největších zpracovatelů pilařské kulatiny ve střední Evropě. Díky mnohaleté tradici znají její výrobky zpracovatelé řeziva v celé Evropě.

Je jedinou „velkopilou“ v českých rukou a v regionu plní funkci ekonomickou, společenskou a environmentální. Vyrábí zde smrkové řezivo pro přímé využití ve stavebnictví –  prkna, fošny, stavební hranoly, surové řezivo pro další opracování jako je hoblování, výroba lepených desek, vazníků, výroba KVH a na jiné zpracování.

V rámci investic, které zde za poslední roky proběhly a probíhají je nutné zmínit modernizaci pořezové technologie či instalaci nových komor na sušení dřeva.  Energetickým srdcem je pak kotelna na dřevní biomasu, která se „od základů“ změní.

Hlavním záměrem je nahradit stávající parní kotelnu o výkonu 2 x 5,7 MW (2 x t/hod) dvěma novými samostatně stojícími teplovodními kotelnami K1 a K2 o jednotlivém výkonu 8 MW. Stavba obsahuje 2 vlastní objekty kotelen K1 a K2, požární nádrž, úpravu – doplnění zpevněných ploch a technologické rozvody energií a médií. Kotelny jsou navrženy pro spalování dřevní biomasy – štěpka, kůra, piliny a drobný dřevní odpad pily. Kotelny budou sloužit jako zdroj tepla pro sušárny řeziva a k vytápění výrobních objektů.

Samotná realizace má zásadní 2 etapy.  V rámci I.etapy došlo v roce 2022 ke stavbě nové kotelny 8 MW K1 a následné zahájení provozu této kotelny, paralelně napojení vodojemu na novou technologii, která je umístěna v přístavbě nové kotelny.

Druhou etapou (rok 2023) je zbourání všech objektů stávající parní kotelny mimo trafostanici s elektrorozvodnou a mimo ŽB silo pilin a plechového přístavku (sila) u parní kotelny, na kterých stojí cyklony, provedení dalších podzemních přeložek, stavba kotelny K2 (v místě stávající parní) a provedení zpevněných ploch. 

Firma TTS eko je zde v pozici generálního dodavatele obou kotelen.