Druhý kotel v Dukovanech v provozu

V březnu 2020 byly dokončeny veškeré montážní a stavební práce na realizaci druhého kotle na spalování dřevní biomasy na centrální kotelně v obci Dukovany. Kotel typu VESKO-B o výkonu 1,5 MW dodala stejně jako v první etapě naše společnost TTS boilers, samozřejmostí je pak instalace systému čištění spalin pomocí elektrofiltru.

Druhá etapa projektu nadále pokračuje teplofikací zbytku obce a instalací domovních předávacích stanic tepla. Veškeré práce budou dokončeny do listopadu 2020.

Teplárnu již třetím rokem provozuje společnost Dukovanská teplárenská s. r. o. Kromě 60 domácností nyní vytápí například místní zámek, bytové domy, mateřskou školu, hasičskou zbrojnici, místní firmy či supermarket. Realizací druhé etapy dojde k napojení dalších cca 150 rodinných domů a dalších objektů, obec tak bude kompletně vybavena soustavou dálkového vytápění.