V Kysuckém Novém Mestě zvýšili podíl využití biomasy

Dalším významným zákazníkem pro třebíčskou TTS boilers je společnost KYSUCA s.r.o., která je provozovatelem SZT ve západoslovenském Kysuckém Novém Mestě.

K existujícímu kotli na dřevní biomasu přibyl nový kotel, díky kterému se více jak 95% tepla ze zdroje vyrábí z obnovitelných zdrojů. Nový kotel na biomasu typu VESKO-B o nominálním výkonu 6 MW byl uveden do provozu na podzim 2019, součástí dodávky technologie je moderní systém čištění spalin pomocí elektrofiltru.

Technologie byla dodána v rámci akce „Vybudovanie energetického zdroja na biomasu a rekonštrukcia rozvodov tepla“, přičemž jedná se komplexní obnovu centrálního systému výroby a distribuce tepla v Kysuckém Novém Městě.  Původní čtyřtrubková síť rozvodů s centrálním ohřevem teplé vody ve výměníkových stanicích byla nahrazena za moderní dvoutrubkový systém předizolovaných rozvodů. Díky této akci se zvýšila se výraznou měrou zvýšila energetická efektivita a spolehlivost dodávek tepla pro systém vytápění a ohřev teplé vody.