Ve Dřítni se modernizuje kotelna na biomasu vč. SZT systému

Dříteň je střední obec v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín, kde žije přibližně 1600 obyvatel. Systém centrálního vytápění tam byl vybudován již v roce 2002, obec tehdy zrealizovala jeden z pilotních projektů centrální kotelny na spalování dřevní biomasy v ČR vůbec. Instalovány byly dva kusy kotlů tehdejšího výrobce firmy Imaveco, každý s výkonem 1000 kW. Součástí projektu byla též částečná teplofikace obce – pokládka předizolovaných potrubí s celkovou délkou téměř šest kilometrů. V roce 2009 proběhlo rozšíření teplofikace obce a na soustavu rozvodů CZT se připojilo několik desítek rodinných domů. V roce 2014 byl do stávající kotelny nainstalován třetí, posilující kotel na spalování dřevní štěpky o výkonu 1000 kW.

Kotle K1 a K2 jsou již téměř 15 let staré a jejich životnost se blíží ke konci. Účinnost spalování u všech kotlů je také nižší, a hlavně kotle již nebyly schopny plnit zpřísněné emisní limity dle platné legislativy.

Obec Dříteň se proto v roce 2017 rozhodla zkusit podat žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci kotelny, rozšíření sítě SZT a instalaci domovních předávacích stanic. Žádost byla po dlouhém čekání úspěšná, a tak se mohla zrodit realizace projektu, který obsahuje instalaci nového kotle na spalování vlhké dřevní biomasy o výkonu 2,5 MW vč. systému čištění spalin pomocí elektrostatického filtru, komplexní přechod na tlakově nezávislý systém díky instalaci cca 200 ks moderních předávacích stanic a částečné rozšíření sítě teplovodních rozvodů, přičemž dojde k napojení několika budov (RD a zámku). Po realizaci projektu budou dva starší kotle demontovány, zbývající jeden o výkonu 1 MW zůstane jako záložní, resp. pomocný zdroj.

Generálním dodavatelem celé akce se stala třebíčská společnost TTS eko s.r.o., známá též pod názvem TTS boilers. Realizace projektu začala na podzim roku 2018, přičemž samotná kotelna na biomasu přišla na řadu až v poslední etapě, to je od května roku 2020. Stavební úpravy kotelny a instalace nového kotle budou dokončeny v říjnu 2020, následovat bude zkušební provoz. Obyvatelé obce se tak s příchodem topné sezony dočkají dodávek tepla z nového ekologičtějšího zdroje. Realizaci celého projektu v objemu cca 38 mil. Kč podpoří MPO z programu OZE (Obnovitelné zdroje energie) dotační částkou ve výši téměř 50 % investičních nákladů.